images/work4.jpg

Co se právě děje na průmyslovce, se dozvíte z krátkého videa aneb Komu se nelení, tomu se zelení, tentokrát na střeše.

JM

V důsledku vydaných Opatření obecné povahy informujeme o změně termínů souvisejících s konáním přijímacích zkoušek na SPŠ Jedovnice.

V souvislosti s odevzdáváním přihlášek ke studiu informujeme veřejnost, že pracovní doba na sekretariátu školy je v týdnu od 22. – 26. 2. 2021  nově stanovena na dobu od 8 .00 – 15:30 hod.

Přihlášky lze také zasílat do 1. 3. 2021 poštou na adresu:  SPŠ Jedovnice, Na Větřáku 463, 679 06 Jedovnice.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 15. února 2021 do 28. února 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

  • v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud (s výjimkou viz dále).
  • Od 15. února 2021 je umožněno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích. Opravné a náhradní zkoušky se konají podle výroku II. opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021.

Nastal čas pro odevzdávání přihlášek na střední školy. Nejzazším termínem je 1. 3. 2021. Máte tedy celý měsíc na splnění všech náležitostí s tím spojených. Za naši školu bych rád upřesnil, že dle "Kritérií je na přihlášce nutné vyplnit známky za 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku, nechat přihlášku potvrdit ve škole a zajistit si lékařské potvrzení. Máte-li zkontrolováno, můžete přihlášku zaslat poštou na adresu SPŠ Jedovnice, Na Větřáku 463, 679 06 Jedovnice, nebo ji doručit osobně na sekretariát školy, hlavní budova A, 3. patro. Pracovní doba sekretariátu je každý všední den od 7:00 -15:30.

V případě dotazů volejte 516 490 601, nebo pište na skola@spsjedovnice.cz