Šablony pro SŠ a VOŠ II

Škola je zapojena do projektu Podpora vzdělávacích aktivit pedagogů a žáků SPŠ Jedovnice II, který je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013397

Realizace: 1. 9. 2019 - 31. 8. 2021

Aktivity:

 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
 • Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)
 • Klub pro žáky SŠ - badatelský klub
 • Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Komunitně osvětová setkání
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická gramotnost
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - cizí jazyky
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT
 • Klub pro žáky DM - klub zábavné logiky a deskových her
 • Klub pro žáky DM - badatelský klub
 • Doučování žáků DM ohrožených školním neúspěchem
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků DM - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost