Vážení strávníci,
dne 13.12.2014 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, které upravuje stávající předpisy o označování potravin v EU s cílem spotřebiteli umožnit informovaný výběr potravin a bezpečné použití. Pro zařízení společného stravování (školí jídelny) tak vyplývá povinnost informovat spotřebitele o tom , jestli se v dané potravině nebo pokrmu nachází látky nebo produkty vyvolávající alergie nebo nesnášenlivost. Jejich seznam je v Nařízení EU č. 1169/2011 přímo uveden.

Potravinovým alergenem v souladu s Nařízením EU č.1169/2011 je od 13. 12. 2014 nutno označovat vybraných 14 alergenů.

Bude se jednat o zajištění informovanosti strávníků, nikoli o povinnosti zajistit dietní stravování.

Od 13. 12. 2014 bude na jídelním lístku u každého pokrmu uvedena číslem přítomnost vybraných alergenů.

V případě dotazů se obracejte na vedoucí stravování.

Seznam alergenů je přiložen zde.

Zdena Hégrová
vedoucí stravování