V pravém horním rohu zadáte uživatelské jméno (každý žák obdrží od třídního učitele – učitelky) a patřičné heslo. Pro první přihlášení obdržíte heslo opět od třídního. Heslo si můžete sami změnit.

Po přihlášení uvidíte kalendář a nabídku pro aktuální den. Kliknutím volíte číslo obědu, popřípadě jeho odhlášení.

Pokud budou obědy zaplaceny, bude u každého dne uvedena jednička (tu si může strávník změnit na dvojku od 1.9.2019 – oběd č.2, nebo na nulu – odhlášeno). Pokud nebudou na účtu peníze, u dnů bude uvedeno písmeno K (není kredit), oběd nebude možno přihlásit. Odebrané obědy budou označeny písmenem A. Zákonný zástupce tak bude mít přehled, jestli dítě na oběd chodí.

Připomínáme, že terminál v jídelně je dále v provozu a můžete obědy navolit i tam.

Mobilní aplikaci pro Android iCanteen free lze najít v Obchod Play, při instalaci je nutné zadat číslo stravovacího zařízení 3004 a přidělené jméno a heslo pro vstup do systému.