Plán práce na měsíc září 2023
Termín Čas Úkol
1.9. 8:00 Teambuilding, Čechy pod Kosířem, Slatinice
So 2.9.    
Ne 3.9.    
Po 4.9. 7:30 Zahájení školního roku ve třídách,  seznámení žáků se školním řádem,  předpisy PO, CO, BOZP, řádem DM a ŠJ
    8:00 MZ 2023 - opravné zkoušky, DT MAT
      MZ 2023 - opravné zkoušky, PMZ
Út 5.9. 7:20 Zahájení výuky dle rozvrhu 
      Rozpis pedagogických dohledů a pohotovostí
      Rozpis služeb na DM, plán práce DM
      MZ  2023 - opravné zkoušky, DT CJL
      Vytisknutí úplných aktualizovaných seznamů žáků všech tříd
      Aktualizace dat - školní stravování
      Rychlé hlášení
St 6.9.   Setkání ŘŠ Slavkov u Brna
Čt 7.9. 15:30 Schůzka s rodiči žáků 1. roč., školní jídelna
8.9.    
So 9.9.    
Ne 10.9.    
Po 11.9. 7:30 Zahájení adaptačního pobytu (do 13. 9.)
    7:30 MZ 2023 - opravné ústní zkoušky (viz rozpis)
      Úpravy konců odpoledního vyučování u vícehodinových předmětů 
      Zařazení žáků do skupin při dělení tříd, provozní řády
      Vyhodnocení MPP
       
      Aktualizace seznamu žáků se SVP, včetně nadaných
Út 12.9.   Zavedení deníků výchovných skupin  
      Ustavení třídních samospráv
      Plán investičních, provozních a mzdových nákladů 
St 13.9. 13:00 Ukončení adaptačního pobytu
Čt 14.9.   Odevzdání lékařských potvrzení o uvolnění z TEV 
15.9. 7:20 Schůzka předsedů tříd s ŘŠ - ředitelna
So 16.9.   Cornwall, Anglie - pobytový zájezd - do 22. 9. 2023
Ne 17.9.    
Po 18.9.   Doplnění osobních spisů zaměstnanců
Út 19.9.    
St 20.9.   Burza SŠ Boskovice
Čt 21.9.    
22.9.   Oprava závad a doplnění údajů v třídní dokumentaci - TK a matrika
So 23.9    
Ne 24.9.    
Po 25.9.    
Út 26.9. 7:30 Porada vedení
St 27.9.    
Čt 28.9.   Den české státnosti  - státní svátek
29.9.   Volno ŘŠ pro žáky 1. - 4. ročníku
So 30.9.    
Průběžně:  Doplňková činnost
V Jedovnicích  28. 8. 2023                                                         Mgr. Miloš Šebela
                                                                                               ředitel školy