Plán práce na měsíc březen 2023
Termín Čas Úkol
St 1.3.   Ukončení podávání přihlášek ke studiu
Čt 2.3.   Vyúčtování zálohové daně 2022
3.3.   Předání dohod o provozní praxi žákům 2. a 3. ročníku
So 4.3.    
Ne 5.3.    
Po 6.3.    
Út 7.3. 7:30 Porada vedení
    13:00 Školení požárních hlídek
St 8.3.   ROBOTIX Přerov - soutěž v rámci Robotické ligy
Čt 9.3.    
10.3.   Zápis údajů o uchazečích do CERTIS - JPZ 2023
So 11.3.    
Ne 12.3.    
Po 13.3.   Jarní prázdniny
Út 14.3.   Jarní prázdniny
St 15.3.   Jarní prázdniny
Čt 16.3.   Jarní prázdniny
17.3.   Jarní prázdniny
So 18.3.    
Ne 19.3.    
Po 20.3.   Školní kolo matematické soutěže - 1. roč.
Út 21.3. 14:00 Schůzka přijímací komise
St 22.3.   Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti
Čt 23.3.   Jmenování komise BOZP
    7:30 Zkoušky NSK 4.A
24.3. 13:00 Školení požárních hlídek
So 25.3.    
Ne 26.3.   Začátek letního času (z 02:00 na 03:00)
Po 27.3.    
Út 28.3.   Den narození J.A.Komenského (1592)
    7:30 Porada vedení
St 29.3.   Odevzdání seznamů literárních děl žáků 4. ročníků ŘŠ
      NXP Rožnov - exkurze pro vybrané žáky
Čt 30.3. 7:20 Schůzka s předsedy tříd
31.3. 14:00 Odevzdání témat k MZ
      Jmenování maturitních komisí, pověření místopředsedů MK - PMZ 
      Vyúčtování srážkové daně, kontrolní hlášení
Průběžně: Doplňková činnost
Hlášení dle požadavků KÚ JMK 
Daňové přiznání z příjmu právnických osob
Kontrolní činnost ředitele školy
V Jedovnicích  dne 28.2. 2023                                                             
Důležité termíny -   duben: 
úterý 4. 4. 
12:00 MZ 2023 - písemná práce ČJL
Velikonoce:  čtvrtek 6.4. 2023 prázdniny žáků.Pedagogové školení (lektor z UP Olomouc, čas  8 - 12:00)
úterý 11. 4.  hodnocení 3. čtvrtletí, zápis do Edookitu do 12:00, 14:00 ped.porada
středa 12. 4.  15:30 třídní schůzky