Školní vzdělávací program: Výpočetní systémy ve strojírenství

  • Čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou
  • Konstruktér, technolog, programátor CNC strojů, mistr ve výrobě, vedoucí provozu, montážní technik, servisní technik, manažer prodeje – to jen část pracovních pozic, na které vás jedovnická průmyslovka připraví
  • Připraví vás i ke studiu na vysokých školách technického zaměření, kam se hlásí 80% absolventů

A co naši absolventi umí?

  • Navrhují a konstruují jednoduché výrobní celky, mechanismy a výrobní pomůcky
  • Projektují technologická vybavení
  • Využívají programy CAD a CAM jako nástroje projektové dokumentace
  • Navrhují technologické a montážní postupy výroby
  • Zpracovávají návrhy inovací
  • Obrábějí součástky na klasických i CNC strojích

Absolvent oboru strojírenství bude vzdělán tak, aby získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro uplatnění na náročném trhu práce.

Učební plán oboru

Kategorie a názvy Značka Počet týdenních vyučovacích hodin Celkem
vyučovacích předmětů předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Všeobecně vzdělávací předměty    
Český jazyk a literatura CJL 3 3 4 4 14
Cizí jazyk (ANJ/NEJ) ANJ 3 3 4 4 14
Základy společenských věd ZSV 2 1 1 1 5
Matematika MAT 3 4 3 4 14
Fyzika FYZ 2 2     4
Chemie CHE 2       2
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie IKT 2 2 2   6
Odborné předměty  
Ekonomika EKO   2 1 1 4
Technické kreslení TEK 4       4
Mechanika MEC 2 3 2   7
Strojírenská technologie STT 2 2 2 3 9
Technologická cvičení - STT TEC     2 2 4
Elektrotechnika a automatizace ELA   2   3 5
Stavba a provoz strojů SPS 1 3 2 4 10
Počítačové konstruování POK     2 2 4
Kontrola a měření KOM 1     1 2
Praxe PRA 3 3 3   9
Kreslení ve 2D a 3D CAD   2 2 2 6
Číslicové řízení stroje CNC 1   2   3
Celkem   33 34 34 33 134