Plán práce na měsíc září 2022
Termín Čas Úkol
Čt 1.9. 7:30 Zahájení školního roku ve třídách,  seznámení žáků se školním řádem,  předpisy PO, CO, BOZP, řádem DM a ŠJ
      Plán DVPP na šk.rok 2022/23
      MZ -  2022 - opravné zkoušky, DT MAT, ANJ
2. 9. 7:20 Zahájení výuky dle rozvrhu 
      Rozpis pedagogických dohledů a pohotovostí
      Rozpis služeb na DM, plán práce DM
      MZ  2022 - opravné zkoušky, DT CJL
      Vytisknutí úplných aktualizovaných seznamů žáků všech tříd
      Aktualizace dat - školní stravování
So 3.9.    
Ne 4.9.    
Po 5. 9.   Rychlé hlášení
      Úpravy konců odpoledního vyučování u vícehodinových předmětů 
Út 6.9.   Zařazení žáků do skupin při dělení tříd, provozní řády
      Schůzka s rodiči žáků 1. roč. ve ŠJ
St 7.9.   Vyhodnocení MPP
Čt 8.9.   Odevzdání lékařských potvrzení o uvolnění z TEV 
9.9.   Aktualizace seznamu žáků se SVP, včetně nadaných
So 10.9.    
Ne 11.9.    
Po 12.9.   INTERREG - školení 12. - 16. 9. (ECDL)
    8:00 MZ 2022  4.AB - ústní zkoušky profilové
Út 13.9.   Zavedení deníků výchovných skupin  
St 14.9. 7:20 Adaptační pobyt 1. roč. zahájení 
Čt 15.9.   Ustavení třídních samospráv
      Adaptační pobyt - kemp Olšovec Jedovnice
16.9.   Ukončení AP
So 17.9.    
Ne 18.9.    
Po 19.9.   Plán investičních, provozních a mzdových nákladů 
Út 20.9.    
St 21.9.   Burza SŠ Boskovice
Čt 22.9.    
23.9.   Doplnění osobních spisů zaměstnanců
So 24.9.   DOD 9:00  - 13:00
Ne 25.9.    
Po 26.9.   Oprava závad a doplnění údajů v třídní dokumentaci - TK a matrika
Út 27.9. 7:30 Porada vedení
St 28.9.   Den české státnosti  - státní svátek
Čt 30.9. 7:20 Schůzka předsedů tříd s ŘŠ - ředitelna
Průběžně:  Doplňková činnost
V Jedovnicích  31. 8. 2022                                                         Mgr. Miloš Šebela
                                                                                               ředitel školy