banner2

 

Základní údaje školy:

Přesný název školy dle zřizovací listiny: Střední průmyslová škola Jedovnice, příspěvková organizace
IČO: 62 07 30 87
IZO školy: 102 00 79 69

 

Poloha školy

SPŠ Jedovnice svou působností zasahuje nejen okres Blansko, ale i Vyškov, Prostějov a Brno. Zavedený Integrovaný dopravní systém výrazně zlepšuje dopravní obslužnost ze všech směrů. Obec Jedovnice se tak stává důležitým přepravním uzlem, kde se kříží a vzájemně na sebe navazují linky Jedovnice-Brno, Blansko-Jedovnice-Studnice a Blansko-Jedovnice-Vyškov.