Informace k přijímacímu řízení na SPŠ Jedovnice pro školní rok 2023/2024.

 1. Kritéria přijímacího řízení
 2. Kritéria
 3. Časový rozvrh konání písemných testů 1. kola JPZ
 4. Časový rozvrh JPZ
 5. Tiskopis přihlášky - uchazeč podá přihlášku na jednotném tiskopisu:
  Přihláška (PDF)
  Přihláška (Excel)
 6. Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku:

  Matematika
  Český jazyk

 7. Osoby vzdělávající se dlouhodobě v zahraničí
 8. Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Více informací k úpravám podmínek zkoušky naleznete zde. V IS CERTIS je v návaznosti na to třeba v detailu uchazeče u osoby vzdělávající se v zahraničí vložit hodnotu „ANO“.

 9. Uchazeči cizinci dle Opatření obecné povahy MŠMT – přijímací řízení podle Lex Ukrajina
 10. Také uchazečům cizincům podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. se na jejich žádost promíjí zkouška z českého jazyka (tzn. i didaktický test jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury), pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. Bližší informace naleznete zde.