Jarní prázdniny na průmyslovce patřily exkurzím. Vydali jsme se až do Vrchlabí a jeho okolí. Nejdříve jsme navštívili místní pivovar Hendrych, kde jsme byli poučení o výrobě piva. Dále jsme zjistili vše o vytavování a foukání skla ve sklárnách Novosad & syn Harrachov. Součástí sklárny je i velká historická brusírna, která je technickou památkou. Pro pohon brusírny je využívána malá vodní elektrárna z roku 1937.

 

 002m  019m  021m  025m  029m  027m  

Ve velkém podniku na výrobu hydraulických části ARGO-HYTOS Vrchlabí jsme se mohli podívat, jak se dá tlak oleje využít k těžké práci a z čeho se tahový hydraulický okruh skládá. Další exkurze se týkala výroby kovových lisovaných dílů. V areálu firmy Labit Vrchlabí jsme viděli několik hydraulických lisů, ale i klasických výstředníkových. V provozu jsme viděli i velmi zajímavý vysokorychlostní lis pro výrobu malých plechových dílů.

035m  037m  036m  038m  042m  043m  

Součástí návštěvy lisovny plechových dílu Labit byla i prohlídka nedaleké malé vodní elektrárny, kterou firma vlastní. V nedávné době prošla elektrárna, i s jezem, generální rekonstrukcí a patří tak k nejmodernějším v republice.

049m  045m  047m  

Byli jsme i v Liberci v expozici IQparku a v nově zbudované IQlandii. Při této návštěvě jsme se srozumitelnou formou dozvěděli o spoustě fyzikálních a chemických principů. Vyrazili jsme i do Jičína, ale nikoli do Řáholce za Runcajzem, ale do firmy Kobit. Tato firma se zabývá výrobou nadstaveb na nákladní automobily. Využití mají u správy silnic, hasičů, úklidových služeb, ale i v dolech v Austrálii k distribuci pohonných hmot.

076m  075m  072m  073m  069m  061m  

Na zpáteční cestě jsme ještě stačili navštívit vodní elektrárnu Hučák v Hradci Králové, kde bylo k vidění původní vybavení včetně tří turbín. Součástí překrásné budovy elektrárny, která je postavena v secesním stylu, je i informační centrum skupiny ČEZ týkající se obnovitelných zdrojů.

077m  082m  090m  

 Video z exkurze