logo

V průběhu několika málo minulých let jsme vybavili naše dílny a laboratoře novým zařízením. Toto zařízení je financováno zejména z projektu “Podpora přírodovědeckého a technického vzdělávání na středních školách v jihomoravském kraji”. Část je financována v peněz školy a z projektu “Peníze středním školám”. Část vybavení CNC a softwaru je financována z Regionálního operačního programu Jihovýchod. Pro bližší informace o našem vybavení vyberte některý z následujících odkazů: Lego Merkur CNC

robotiA